Τελευταίες αναρτήσεις

25 Απριλίου 2018

Τι φοβούνται τα Σκόπια;

Αν υποχωρήσουμε στο όνομα, δεν θα είναι απλώς μία ανοησία, θα είναι καί έλλειψη γούστου 

Από τον Σαράντο Ι. Καργάκο 

Θά φανεῖ παράξενο, ἀλλά δέν εἶναι, ἄν θά πῶ ὅτι ἡ ἀλήθεια εἶναι πιό περίπλοκη ἀπό τήν πολιτική καί γι’ αὐτό κάποιοι πολιτικοί ἀδυνατοῦν νά τή συλλάβουν. Συλλαμβάνουν κάποιο πρόβλημα καί ὄχι τήν «ἀληθεστάτην πρόφασιν», ὅπως θά ἔλεγε ὁ Θουκυδίδης. Μένουν στό φλοιό καί δέν μπαίνουν στόν πυρῆνα. Ὅπως κάθε πόλεμος πλάθει τή μυθολογία του, ὅμοια καί ἡ πολιτική δράση πλάθει τή δική της μυθολογία, ἔστω κι ἄν εἶναι δράση... ἀδράνεια!

Συχνά γιά νά περπατήσει ἔχει ἀνάγκη ἀπό κάποια πνευματικά... δεκανίκια. Καί γι’ αὐτό προχωρεῖ –καί ἀναφέρομαι στήν ἑλληνική ἐξωτερική πολιτική– σάν πληγωμένος... κάβουρας. Πῶς τό ἐννοῶ αὐτό; Εἶναι ἁπλό: Μετά τήν κακή πορεία πού πῆραν γιά μᾶς τό Σκοπιανό καί οἱ σχέσεις μας μέ τήν Ἀλβανία καί τήν Τουρκία, τά καναρίνια τῶν ΜΜΕ, ἔγκυροι δῆθεν ἀναλυτές (μέ τίτλους σπουδῶν πού καλύπτουν ἔκταση ταπετσαρίας), πονηροί ἐπιχειρηματίες, τραπεζικοί παράγοντες καί φυσικά «ρεαλιστές» πολιτικοί μέ πολλαπλές διασυνδέσεις (ὄχι πάντα ὕποπτες), ὅλοι αὐτοί καί ἄλλοι πολλοί ἄρχισαν νά σπέρνουν τό μῦθο ὅτι ὁ χρόνος δουλεύει γιά τά Σκόπια (ὅλοι τά ἀναγνωρίζουν ὡς Μακεδονία –πλήν ἡμῶν), γιά τήν Τουρκία καί τήν Ἀλβανία. Καί ἀκόμη πώς ἄν κρατήσουμε μία σθεναρή στάση ἔναντι τῶν κρατῶν αὐτῶν, θά ἀποξενωθοῦμε ἀπό τούς συμμάχους. Λές καί δέν εἴμαστε ἀποξενωμένοι ὅταν προέκυπτε κάποιο ἐθνικό ζήτημα.

Ἄς περιοριστοῦμε σήμερα στά Σκόπια. Εἶναι εὔλογη ἀπορία: Πῶς ξαφνικά τούς ἦλθε καί ἄρχισαν νά ζητοῦν διακανονισμό τῶν προβλημάτων μέ τήν Ἑλλάδα; Δέν εἶναι μόνο ἡ ἐσωτερική κάμψη καί οἱ φυλετικές καί θρησκευτικές ἀντιθέσεις. Κύρια αἰτία τοῦ προφαινόμενου συμβιβασμοῦ μέ τήν Ἑλλάδα εἶναι ἡ προκλητικότητα καί ἡ ἐπιθετικότητα τοῦ Ἀλβανοῦ πρωθυπουργοῦ Ράμα πού θέλει νά γίνει ὁ Νάσερ ἤ ὁ Καντάφι τῆς Βαλκανικῆς. Ἄν ἐνθυμοῦμαι καλά ὁ κ. Ράμα ἦταν κατ’ ἐπάγγελμα ζωγράφος. Ἀπό ζωγράφος ξεκίνησε καί ὁ Χίτλερ. Καί ὅπως ὁ Χίτλερ μέ μία χαψιά, τό περίφημο «Ἄνσλους», κατεβρόχθισε τήν Αὐστρία, ὅμοια καί αὐτός θέλει νά προσαρτήσει στό ἅρμα τῆς Ἀλβανίας τό γειτονικό Κοσσυφοπέδιο. Τό Κοσσυφοπέδιο ὅμως εἶναι γιά τούς Σέρβους ὅ,τι εἶναι γιά μᾶς οἱ Θερμοπύλες.

Ἐκεῖ ἔγινε τό 1388 ἡ τρομερή μάχη μεταξύ Σέρβων καί Τούρκων πού ἔκρινε –φυσικά εἰς βάρος τους– τήν τύχη τῶν Σέρβων πού ἔχυσαν τόσο αἷμα ὥστε ὁ τόπος τους κάθε ἄνοιξη, ὅπως κάποτε διαπίστωσα, νά εἶναι γεμᾶτος ἀπό κατέρυθρες παπαροῦνες. Καί ἦταν ἕνας λόγος καί αὐτός πού ἔκανε τόν Σέρβο ὑπουργό Ἰβίτσα Ντάτσις νά καταδικάσει τίς δηλώσεις τοῦ Ράμα, ὅτι δηλαδή Ἀλβανία καί Κοσσυφοπέδιο ἀποτελοῦν ἕνα κράτος. Οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοί ἔδειξαν ἀδιαφορία. Φαίνεται πώς ΝΑΤΟ, ΗΠΑ καί Ε.Ε. ἐπιθυμοῦν τόν σχηματισμό μιᾶς μεγάλης Ἀλβανίας, πού νά ἀποτελεῖ ἀνασχετικό παράγοντα στίς οἰκονομικο-πολιτικές εἰσχωρήσεις τῆς Ρωσίας στά Βαλκάνια καί συνάμα ν’ ἀποτελοῦν –μέ τίς διεκδικήσεις περί Τσαμουριᾶς– μονάδα πίεσης κατά τῆς συχνά ἀπείθαρχης καί δύσκολα χαλιναγωγούμενης Ἑλλάδας. Βέβαια ὁ Ράμα μέ τήν ἀπειλή μιᾶς προσεχοῦς ἕνωσης Ἀλβανίας – Κοσσυφοπεδίου ἀσκεῖ πίεση πρός τό Κονκλάβιο τῶν Βρυξελλῶν ὥστε νά ἐπιταχυνθεῖ ἡ εἴσοδος τῆς Ἀλβανίας στήν Ε. Ἕνωση.

Αὐτά ὅλα ποσῶς καθησυχάζουν τά Σκόπια, ἔστω καί ἄν μέ δική μας συναίνεση ἔναντι εὐτελῶν ὑποχωρήσεων κατορθώσουν κι αὐτά νά μποῦν στήν ἀγκαλιά τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καί τοῦ ΝΑΤΟ. Ξέρουν ὅτι θά ἔχουν τήν ἴδια –ἴσως καί χειρότερη– συμπαράσταση ἀπ’ ὅση ἔχει ἡ Ἑλλάδα στίς προκλήσεις τῆς Τουρκίας. Σέ μία πολύ πιθανή ἀναταραχή ὄχι μόνο τό Κοσσυφοπέδιο ἀλλά καί ἡ ἀλβανοκατοικούμενη Πρίστινα θά ἐπιδιώξουν νά ἑνωθοῦν μέ τήν Ἀλβανία. Καί τότε τί θά μείνει ἀπό τό Σκοπιανό κατασκεύασμα; Ἡ Βουλγαρία θά διεκδικήσει τό ἀνατολικό κομμάτι, ἡ Σερβία τό βόρειο μέ τήν ἱστορική πόλη Νίς, τήν ἀρχαία Ναϊσσό πού κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους ἦταν πρωτεύουσα τῆς ἐπαρχίας τῆς Δαρδανίας. Ἡ Νίς (Νίσσα καί Ναϊσσός) εἶναι πατρίδα τοῦ Μ. Κωνσταντίνου καί συνδέεται μέ τή Σερβία μέ ἰσχυρούς αἱμάτινους δεσμούς.

Τό 1809 οἱ Σέρβοι ὑπό τόν Στέφανο Σίντζελιτς προσπάθησαν νά τήν καταλάβουν, ἀλλά ἀπέτυχαν καί εἶχαν τόσους νεκρούς πού μέ τά κρανία τους οἱ Τοῦρκοι ἔστησαν ὡς μνημεῖο τόν «Κελέκουλα» (= Πύργο κρανίων). Καί ἄν τότε, ὅταν ξεσπάσει ἕνας ἐμφύλιος στή γείτονα, συμβεῖ νά ὑπάρχει ἑλληνική κυβέρνηση μέ ψυχή, πρέπει γιά ἀνθρωπιστικούς λόγους νά δημιουργήσει πρό τῶν ἑλληνικῶν συνόρων ζώνη 10 χλμ. γιά νά καταφεύγουν ἐκεῖ οἱ τρέμοντες τή σφαγή πληθυσμοί. Ὅλα αὐτά κάνουν τούς Σκοπιανούς τάχα ὑποχωρητικούς ἔναντι ἡμῶν μέ ἀφαιρέσεις κάποιων ὁδοδεικτῶν καί κακόγουστων ἀγαλμάτων. Ἄν ἐμεῖς ἔναντι αὐτῶν ὑποχωρήσουμε στό ὄνομα, δέν θά εἶναι ἁπλῶς μία ἀνοησία, θά εἶναι καί ἔλλειψη γούστου. 

Δημοκρατία

Ο ΚΑΤΕΥΝΑΣΜΟΣ ΑΠΕΤΥΧΕ, Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΠΟΘΡΑΣΥΝΕΤΑΙ

Γράφει ο Κωνσταντίνος Χολέβας – Πολιτικός Επιστήμων

Μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα κατέρρευσε παταγωδώς η λογική του κατευνασμού, την οποία συνιστούν ορισμένοι να τηρήσουμε απέναντι στην Τουρκία. Το ελικόπτερο του Πρωθυπουργού παρενοχλήθηκε από τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη, η κυβέρνηση αλλά και η αντιπολίτευση στην Άγκυρα καταγράφουν συνεχώς διεκδικήσεις επί δεκάδων ελληνικών νησιών, η Τουρκία επισήμως διαμηνύει στην Ευρ. Ένωση ότι τα Ίμια είναι τουρκικό έδαφος. Ενώ συνεχίζεται η κράτηση των δύο στρατιωτικών μας, χωρίς να έχει ανακοινωθεί η κατηγορία εναντίον τους και η ημέρα της δίκης.

Είναι καιρός να σταματήσουμε να πιστεύουμε στη δυνατότητα κατευνασμού του τουρκικού επεκτατισμού. Δοκιμάσθηκε αρχικά η βελτίωση των σχέσεων μέσω της ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας. Αποτέλεσμα: Η αποθράσυνση των γειτόνων. Στη συνέχεια δοκιμάσθηκε η αλλοίωση της Ιστορίας και των σχολικών βιβλίων στο όνομα μιας νεφελώδους «ελληνοτουρκικής φιλίας». Αποτέλεσμα: Η Τουρκία αποθρασύνθηκε περισσότερο. Έγινε η πρόσκληση του Ερντογάν στην Αθήνα από την παρούσα κυβέρνηση τον Δεκέμβριο του 2017 χωρίς καμία σοβαρή προετοιμασία. Αποτέλεσμα: Ο Τούρκος Πρόεδρος άρχισε να θέτει ακόμη περισσότερα ζητήματα.

Το «θηρίο» δεν εξευμενίζεται. Κάθε υποχώρησή μας εκλαμβάνεται ως φόβος και αδυναμία.

Όχι, δεν θέλουμε πόλεμο, ούτε επιδιώκουμε την ένταση. Η ειρήνη ωφελεί και τους δύο λαούς για να αναπτύσσεται η οικονομία μας, να προοδεύει ο τουρισμός και -το κυριώτερο- για να μην έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Όμως τον πόλεμο τον απομακρύνεις μόνον όταν καταλάβει ξεκάθαρα ο αντίπαλος ότι είσαι αποφασισμένος και έτοιμος να απαντήσεις.

Ας κλείσουμε, λοιπόν, τα αυτιά μας στους θεωρητικούς του «δεν συμβαίνει τίποτε, αυτά γίνονται για εσωτερικούς λόγους της Τουρκίας». Όχι πλέον. Δεν γίνονται μόνο για εσωτερικούς λόγους. Έχουν σαφή στόχο να μάς οδηγήσουν –ό μη γένοιτο-να αποδεχθούμε τους στόχους του νέου Οθωμανισμού: Το γκριζάρισμα του μισού Αιγαίου, τον αποκλεισμό του Καστελλορίζου από την οριοθέτηση της ελληνικής ΑΟΖ, την τουρκική συγκυριαρχία στη Θράκη, τη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, την παράδοση των οκτώ Τούρκων αξιωματικών κ.ά. Η προκήρυξη των τουρκικών εκλογών για τις 24 Ιουνίου απλώς ανεβάζει το θερμόμετρο!

Ας παύσουμε να συζητούμε οποιαδήποτε εθνικώς αναξιοπρεπή αλλαγή στα σχολικά βιβλία Ιστορίας.

Ας συζητήσουμε σοβαρά το ενδεχόμενο μιας λογικής αυξήσεως της στρατιωτικής θητείας. Πληροφορούμαι ότι οι ανώτατοι επιτελείς θεωρούν ότι τούς δημιουργεί προβλήματα η εννεάμηνη θητεία στον Στρατό Ξηράς.

Ας ζητήσουμε από τον Πρωθυπουργό να μάς πει αν έδωσε κρυφές υποσχέσεις στον Ερντογάν κατά τη συνάντησή τους στην Αθήνα.

Ας ξαναδιαβάσουμε με προσοχή το «Στρατηγικό Βάθος» του Νταβούτογλου όπου παρουσιάζονται χωρίς περιστροφές οι στόχοι του νέου Οθωμανισμού κατά της Ελλάδος και της Κύπρου.

Ας σταματήσουμε να υποχωρούμε ενώπιον μικρών κρατών, όπως τα Σκόπια, διότι έτσι ανοίγουμε την όρεξη σε άλλες γειτονικές χώρες.

Άρθρο στην ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 22.4.2018
πηγή

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σας ενοχλούν παλιοφασιστάκια οι μετανάστες;

Στα πρόσωπα των μεταναστών μουσουλμάνων διακρίνει κανείς την ειρήνη, την αγάπη τον αλληλοσεβασμό για τις χώρες που πασχίζουν να εγκατασταθούν, να στεριώσουν! νανε καλοδεχούμενοι, θα περάσουμε ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ!

Καταρχας γιατι δεν μπορειτε να αγαπησετε ρε “ρατσιστες” εναν λαο οπου …

Μισει τους αλλοθρησκους και θελει να τους σκοτωσει ..
Μισει τους ομοφυλοφιλους και θελει να τους κρεμάσει και να τους σκοτωσει γιατί τους θεωρεί περιττώματα της Φυσης ..
Μισει θανασιμα οποιον εχει διαφορετικο τροπο ζωης εκτος απο τον δικο του …
Μισει την ελευθερια στις γυναικες που τις χρησιμοποιεί μόνο για να τις γκαστρώνει και ν' αυξάνει τον πληθυσμο της Μουσουλμανίας οπου γης…
Μισει τους σκυλους και σε πολλες περιπτωσεις τους σφάζει και τους τρωει …αλλα ειναι ετοιμος να σκοτωσει εσενα άπιστε που τρως χοιρινο...!

Φοβαται μην πεθανει στην μαχη απο τραυμα στα γεννητικα οργανα γιατι ετσι δεν θα κανει χαρες με τις 72 παρθενες, τα ουρι του Παραδεισου στον οποιο θα πάει αν σκοτωσει όσους περισσοτερους αλλόθρησκους μπορει… !! 

Να συνεχισω ρε “ρατσιστη” ; Γιατι ρε δεν αγαπας αυτο τον λαό της αγαπης; Τον χωρισμένο σε Σουνίτες και Σιίτες που αλληλοσφάζονται;

Γιατι δεν ακους την λογικη του πολιτικώς ορθου ..της παγκοσμιοποίησης που σε χρειάζεται βλάκα για να προωθήση τέτοιες τερατώδεις αντιλήψεις στο όνομα ενός αδιαμόρφωτου, ασχημάτιστου, ακαθόριστου, ενοποιημένου κι από όλους αποδεκτού Θεού;

Οπισθοδρομικε παπαρα … και γραφικε συνομωσιολογε …!! Άφησε επιτέλους τη Μουσουλμανία να εισβάλλει στην Ευρώπη και πρώτα από όλους στην Ελλάδα της χαμένης εθνικής κυριαρχία, της Ελλάδας που βρἰσκεται στο έλεος των δανειστών με ψευτικα στοιχεία των προδοτών της πολιτικών και γίνε μουσουλμάνος και εσύ, μπορείς!

Και να μην ξεχασω …Παλιοφασιστακι!!! Επιμένεις να λες και να επαναλαμβάνεις το ξεπερασμένο σλόγκαν "πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια" αντί να προβάλλεις το μοντέρνο σύνθημα "ελευθερία σε όλα, κάτω οι πατρίδες, ζήτω το Ισλάμ και οι μπούργκες!"

Και πούσαι; Συνέχισε αμέριμνος να πίνεις τον καφέ σου στην πλατεία Κολωνακίου! 

πηγή 

Τι αλλάζει στο Facebook από αυτή την εβδομάδα

Εκτεταμένες αλλαγές στους όρους και την πολιτική διαχείρισης των δεδομένων των χρηστών του προωθεί το Facebook εν όψει και της εφαρμογής του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), που θα ισχύσει στην Ευρώπη από τις 25 Μαίου 2018.

Πρόκειται για αλλαγές, οι οποίες ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας των χρηστών, θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται στην Ευρώπη από αυτή την εβδομάδα. Όπως ανακοίνωσε το Facebook, θα ζητηθεί από όλους τους χρήστες-μέλη του να πραγματοποιήσουν τις δικές τους επιλογές-ρυθμίσεις, σχετικά με τις διαφημίσεις, τις πληροφορίες του προφίλ, την αναγνώριση προσώπου, καθώς και για μια σειρά άλλων εφαρμογών-υπηρεσιών.

Ειδικότερα, το Facebook, σε εκτενή σημερινή ανακοίνωσή του, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

«Θα ζητήσουμε από κάθε χρήστη του Facebook να προχωρήσει σε επιλογές σχετικά με:

α) Τις διαφημίσεις με βάση δεδομένα από συνεργάτες μας. Οι διαφημίσεις στο Facebook παρουσιάζουν αυξημένη σχετικότητα όταν χρησιμοποιούμε δεδομένα από τους συνεργάτες μας, όπως ιστοσελίδες και εφαρμογές που χρησιμοποιούν επιχειρηματικά εργαλεία όπως την επιλογή Μου αρέσει. Θα ζητήσουμε από τους χρήστες να εξετάσουν πληροφορίες σχετικά με αυτού του είδους τη διαφήμιση και να επιλέξουν εάν επιθυμούν ή όχι να χρησιμοποιούμε δεδομένα από συνεργάτες για την προβολή διαφημίσεων.

β) Τις πληροφορίες στο προφίλ τους. Εάν έχετε επιλέξει να μοιράζεστε πληροφορίες για τα πολιτικά και θρησκευτικά πιστεύω και τις σχέσεις σας στο προφίλ σας, θα σας ζητήσουμε να επιλέξετε εάν εξακολουθείτε να θέλετε να μοιράζεστε αυτές τις πληροφορίες και να μας επιτρέπετε να τις χρησιμοποιούμε. Όπως πάντα, η συμπερίληψη αυτών των πληροφοριών στο προφίλ σας είναι απολύτως προαιρετική. Κάνουμε πιο εύκολη την επιλογή των χρηστών να τις διαγράψουν εφόσον δεν επιθυμούν πλέον να τις μοιράζονται.

γ) Τη χρήση τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου (face recognition). Οι ρυθμίσεις αναγνώρισης προσώπου που διαθέτουμε συμβάλλουν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας και βελτιώνουν τις εμπειρίες σας, όπως τον εντοπισμό μιας πιθανής απόπειρας από τρίτους να χρησιμοποιήσουν την εικόνα σας ως φωτογραφία προφίλ και τη δυνατότητα να σας προτείνουμε φίλους τους οποίους ενδέχεται να θέλετε να προσθέσετε με ετικέτα (tag) στις φωτογραφίες ή τα βίντεο σας. Παρέχουμε προϊόντα που χρησιμοποιούν την τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου στα περισσότερα μέρη του κόσμου εδώ και περισσότερα από έξι χρόνια. Ως μέρος της παρούσας ενημέρωσης, δίνουμε την επιλογή σε χρήστες στην ΕΕ και τον Καναδά να ενεργοποιήσουν τη δυνατότητα αναγνώρισης προσώπου. Η χρήση της αναγνώρισης προσώπου είναι απολύτως προαιρετική για κάθε χρήστη του Facebook.

δ) Επίσης, θα ζητήσουμε από τους χρήστες να αποδεχτούν τους αναθεωρημένους όρους χρήσης της υπηρεσίας και την πολιτική δεδομένων, που περιλαμβάνουν περισσότερες λεπτομέρειες ως απάντηση σε ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μας. Δεν ζητάμε νέα δικαιώματα για τη συλλογή, χρήση ή την κοινοποίηση των σας δεδομένων στο Facebook και διατηρούμε τη δέσμευσή μας ότι δεν πουλάμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε διαφημιστές ή άλλους συνεργάτες μας. Ενώ η ουσία της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουμε είναι παρόμοια παγκοσμίως, τα άτομα που ζουν στην ΕΕ θα δουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες που αφορούν μόνο τους κατοίκους της Ευρώπης, όπως για παράδειγμα, το πώς μπορούν να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας, σύμφωνα με τον GDPR.

Τα άτομα που ζουν στην Ε.Ε, θα ξεκινήσουν να λαμβάνουν τα παραπάνω αιτήματα αυτή την εβδομάδα, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στις επιλογές τους πριν να τεθεί σε ισχύ ο GDPR στις 25 Μαΐου. Στο πλαίσιο της σταδιακής προσέγγισής μας, οι άνθρωποι που ζουν στον υπόλοιπο κόσμο, θα λάβουν ειδοποίηση για να προχωρήσουν στις δικές τους επιλογές σε ένα μετέπειτα στάδιο, βάσει του προγραμματισμού και θα παρουσιάσουμε τις πληροφορίες με τους κατάλληλους τρόπους για κάθε περιοχή.

Παρουσίαση καλύτερων εργαλείων για πρόσβαση, διαγραφή και μεταφόρτωση δεδομένων

Οι νέες δυνατότητες που αφορούν τις «Συντομεύσεις Ρυθμίσεων και Απορρήτου» που ανακοινώθηκαν τον προηγούμενο μήνα, δημιουργήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τον GDPR, και οι χρήστες θα ξεκινήσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτές, αυτήν την εβδομάδα. Τα πρόσφατα διευρυμένα εργαλεία για πρόσβαση στα δεδομένα που παρουσιάσαμε, θα επιτρέπουν στους χρήστες να βλέπουν τα δεδομένα τους, να τα διαγράφουν, να τα μεταφορτώνουν και να τα εξάγουν με πιο εύκολο τρόπο. Αυτά τα εργαλεία είναι διαθέσιμα παγκοσμίως, παρόλο που σχεδιάστηκαν με βάση τις απαιτήσεις συμμόρφωσης με τον GDPR.

Επίσης, ενημερώσαμε τη ρύθμιση «Αρχείο Δραστηριοτήτων» στις κινητές συσκευές, ώστε να είναι πιο εύκολο για τους χρήστες να βλέπουν τις πληροφορίες που έχουν κοινοποιήσει στο Facebook από την κινητή συσκευή τους.

Παροχή ειδικών ρυθμίσεων για τους εφήβους

Ο νέος GDPR αναγνωρίζει τη σημασία της καθιέρωσης ειδικής προστασίας και εμπειρίας για τους εφήβους. Έχουμε ενσωματώσει πολλές ρυθμίσεις ειδικής προστασίας στο Facebook για τους εφήβους, ανεξάρτητα από την περιοχή όπου βρίσκονται. Για παράδειγμα, οι διαφημιστικές κατηγορίες για εφήβους είναι πιο περιορισμένες και οι προεπιλεγμένες επιλογές του κοινού δημοσιεύσεων, δεν περιλαμβάνουν την επιλογή «δημόσια».

Επιπλέον, διατηρούμε απενεργοποιημένη τη δυνατότητα αναγνώρισης προσώπου για κάθε χρήστη ηλικίας κάτω των 18 ετών και περιορίζουμε τα άτομα που μπορούν να δουν ή να αναζητήσουν πληροφορίες που έχουν κοινοποιήσει έφηβοι, όπως ο τόπος καταγωγής ή τα γενέθλιά τους.

Στη διάρκεια του τρέχοντος έτους, θα παρουσιάσουμε ένα νέο παγκόσμιο κέντρο online πόρων, ειδικά για εφήβους και πρόσθετη εκπαίδευση σχετικά με τα πιο συνηθισμένα ερωτήματά τους σχετικά με το απόρρητο.

Σύμφωνα με το GDPR, άτομα ηλικίας μεταξύ 13 και 15 ετών σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες χρειάζονται την άδεια ενός γονέα ή κηδεμόνα για τη χρήση κάποιων ρυθμίσεων στο Facebook – την προβολή διαφημίσεων με βάση δεδομένα από συνεργάτες και τη συμπερίληψη θρησκευτικών και πολιτικών απόψεων ή προτιμήσεων στο προφίλ τους. Οι συγκεκριμένοι έφηβοι θα έχουν πρόσβαση σε μια λιγότερο εξατομικευμένη εκδοχή του Facebook, με περιορισμένη δυνατότητα δημοσιεύσεων και λιγότερο σχετικές διαφημίσεις, μέχρι να λάβουν την άδεια ενός γονέα ή κηδεμόνα για να χρησιμοποιούν όλες τις δυνατότητες του Facebook.

«Ακόμα και στις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο δεν επιβάλλεται από τη σχετική νομοθεσία, θα ρωτήσουμε κάθε έφηβο εάν επιθυμεί να προβάλλονται διαφημίσεις με βάση δεδομένα από συνεργάτες και εάν επιθυμεί να συμπεριλάβει προσωπικά δεδομένα στο προφίλ του…».

πηγή

Στη χώρα του καραγκιόζη τα τανκς κουβαλάνε ποτήρια με κρασί

Η Ελλάδα είναι μία απίστευτη χώρα. Δύσκολα μπορεί κανείς να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει αν δεν έχει ζήσει την... ελληνική παράνοια. Ο διοικητής του Δ' Σώματος Στρατού Γ. Καμπάς επισκέφτηκε μονάδα στο Πετροχώρι Ξάνθης, στο πλαίσιο της εορτής του Αγίου Γεωργίου. Κι είπε ο άνθρωπος να δεχτεί ένα ποτήρι κρασί στην υγειά του, που του το σέρβιρε ένα... άρμα μάχης.

Στρατηγέ Καμπά, αν κάποιος άλλος αξιωματικός είχε δικούς του στρατιωτικούς φυλακισμένους επί 56 μέρες σε τουρκικές φυλακές, ίσως και να μην έπινε αυτό το ποτήρι με το κρασί. Να μην είχε το κουράγιο. Αλλά και πάλι! Είναι βέβαιο ότι δεν θα υπάρξει στο μέλλον άλλος αξιωματικός να συμμετάσχει σε μία τόσο κακόγουστη παράσταση, την οποία μάλιστα παρακολουθούσαν και οι κάμερες της τηλεόρασης.

Χρησιμοποίησαν ένα σύγχρονο άρμα μάχης, από τα πιο σύγχρονα στον κόσμο, για να μεταφέρει στο στόμιο του πυροβόλου του ένα γεμάτο ποτήρι κρασί για τον στρατηγό. Κι αν το ποτήρι έπεφτε; Θα λέγανε ότι είναι γούρι ή θα ρίχνανε καμπάνα μία γερή φυλάκιση στο δύσμοιρο πλήρωμα;

Αλλά ο κ. Καμπάς είναι επιρρεπής στα γλέντια. Λίγες μέρες μετά τα Ίμια διοργάνωσε... πολιτιστικές διημερίδες στον Έβρο. Δεν του πέρασε καν από το μυαλό ότι η χώρα ήταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κι έπειτα από λίγες μέρες συνέβη το περιστατικό στον Έβρο.

Φανταζόμαστε τι γλέντια θα έχει να διοργανώσει όταν οι δικοί του στρατιώτες επιστρέψουν με το καλό από τις φυλακές της Ανδριανούπολης. Ακόμη καλύτερα! Μπορούν να τον μεταθέσουν στην Αθήνα. Αν και δεν έχουν ανάγκη οι άρχοντες μας από διοργανωτές ανάλογων εκδηλώσεων. Υπάρχει υπερπροσφορά... 

πηγή

Αλβανική προπαγάνδα: «Ο Αχιλλέας είναι πρόγονός μας και οι Τρώες αρχαίοι Αλβανοί»

Προκλητικοί, ανιστόρητοι και επικίνδυνοι 

Μετά τους Σκοπιανούς που καπηλεύονται εδώ και χρόνια την ελληνική ιστορία, ήρθαν και οι Αλβανοί να... ασελγήσουν και να οικειοποιηθούν ακόμα και τον Όμηρο!

Για γέλια και για κλάματα είναι το ντοκιμαντέρ που εμπνεύστηκαν Αλβανοί «ιστορικοί» και λοιποί «επιστήμονες», σε μια προσπάθεια να παραποιήσουν την ελληνική ιστορία.

Πιο συγκεκριμένα, σε ντοκιμαντέρ παρουσιάζουν τον Αχιλλέα ως αρχαίο Αλβανό και την Τροία ως αρχαία αλβανική αποικία που δέχτηκε επίθεση από τους Έλληνες.

Λένε μάλιστα ότι ο τρωικός πόλεμος έγινε από τους Έλληνες που κατοικούσαν στην χώρα των αρχαίων Πελασγών, Παινόνων και των Ιλλυρίων δηλαδή των... αρχαίων Αλβανών. Επιτέθηκαν, μάλιστα, εναντίον Αλβανών αποίκων που έμεναν στην Μικρά Ασία και φυσικά ο Αχιλλέας δεν είχε καμιά σχέση με την Ελλάδα.

Σύμφωνα με αυτούς λοιπόν, οι Τρώες δεν ήταν τίποτα άλλο παρά «αρχαίοι Αλβανοί», ενώ υποστηρίζουν ότι τα Ομηρικά Έπη παραποιήθηκαν από την διεθνή κοινότητα με το ξέσπασμα της ελληνικής επανάστασης του 1821 για να τα οικειοποιηθούν οι Έλληνες!

Όπως είναι προφανές, τα «κοράκια» της γειτονιάς συνεχίζουν την ασύλληπτη προπαγάνδα κατά της χώρας μας. Είναι απλά ανιστόρητοι; Είναι ηλίθιοι; Σίγουρα είναι επικίνδυνοι και παίζουν ύπουλα παιχνία προπαγάνδας σε βάρος της Ελλάδας.

πηγή

ΣΧΟΛΙΟ

Είναι περιττό εκτός από το να το εντοπίζουμε να ασχολούμαστε παραπάνω με τέτοια περιστατικά..

Το θέμα είναι ότι ακόμα και ένα τέτοιο αστείο και περιορισμένο γεγονός, όπως αυτό το τραγικό αλβανικό ντοκυμαντέρ (και μόνο η φράση "αλβανικό ντοκυμαντέρ" πρέπει να μας κάνει να γελάμε)... αποδεικνύει ότι κάποια μέρα όλοι αυτοί οι ανύπαρκτοι ιστορικά γείτονές μας μπορούν κάλιστα να ξυπνήσουν και να λένε ότι τους κατέβει...

Το ζήτημα είναι ότι εμείς ως Ελληνες οφείλουμε να μην κουνάμε ούτε πόντο από τις ιστορικές μας θέσεις και αλήθειες που μπορούμε να αποδεικνύουμε σε όλους με άνεση...

Αν π.χ. τα Σκόπια δεν ξεχάσουν στην κυριολεξία την ονομασία Μακεδονία, Μακεδόνες, Μακεδονική γλώσσα και Μακεδονικό εθνος ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑ.... κι ας τους αναγνωρίσουν ακόμα και οι Αρειανοί!!!!

Σε αυτά τα θέματα δεν χωράνε εκπτώσεις...

Τελεία και παύλα.-

ΥΓ. Αλβανοί αντε να βρείτε τι εθνικότητος ήταν ο εθνικός σας ήρωας ο Σκεντέρμπεης ή Γεώργιος Καστριώτης και γιατί είχε σαν σημαία του τον Δικέφαλο αετό...
Επίσης γιατι στην μοναδική βιογραφία του που γράφτηκε λίγα χρόνια μετά τον θανατό του δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη Αλβανία και Αλβανός, αλλά ο ίδιος αυτοαποκαλείτο Πρίγκηπας των Ηπειρωτών....
Μπουζουκοκέφαλοι... Γκέγκηδες εκ Κασπίας και Καυκάσου...

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ

Του Δημήτρη Βαλασίδη (*)

Στην Πατρίδα μας σήμερα δραστηριοποιούνται πολύ ή λιγότερο πολλά κόμματα και κινήματα που ιδρύθηκαν από αγνούς Πατριώτες με επιδιώξεις έντιμες και θεμιτές. Η δημιουργία τους υπαγορεύτηκε από τον αγνό πατριωτισμό των Ελλήνων, που δεν μπορούσαν να ανεχθούν την καταστροφική πολιτική των κομμάτων εξουσίας.

Συμμετέχουν όμως στον δημόσιο βίο με μικρό αριθμό ικανών στελεχών και υποστηρικτών. Η προσπάθεια είναι αξιέπαινη, αλλά τα αποτελέσματα μικρά και αμφίβολα. Οι εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών απέδειξαν, ότι μεμονωμένα εγχειρήματα δεν έχουν καμμιά πιθανότητα επιτυχίας.

Η Πατρίδα κινδυνεύει, όχι από τους ξένους, αλλά από το εγχώριο πολιτικό κατεστημένο της ανικανότητας, της διαφθοράς και της οικογενειοκρατίας που λυμαίνεται τον τόπο επί 44 ολόκληρα χρόνια. Θα τους αφήσουμε να συνεχίσουν; Τα συμφέροντα είναι πολλά και μεγάλα και προσπαθούν λυσσαλέα να μας κρατούν διχασμένους.

Η λύση είναι μία και μοναδική και αποτελεί λαϊκή επιταγή που καθημερινά την ακούμε από όλους τους υγιώς σκεπτόμενους πολίτες. Ισότιμη συνεργασία όλων των πατριωτικών δυνάμεων στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πατριωτικού σχηματισμού για την σωτηρία του Έθνους. Δεν είναι καιρός για εγωισμούς, προσωπικές φιλοδοξίες και ηγεμονισμούς. Αν δεν συμφωνήσουμε θα έχουμε βαρύτατες ευθύνες απέναντι στον λαό και την ιστορία.

Πολλές πατριωτικές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει τις συζητήσεις και είναι έτοιμες να συνεργαστούν ισότιμα με όλους όσους δεν έχουν σχέση με το φαύλο παρελθόν και αγαπούν πραγματικά την Ορθοδοξία, την Πατρίδα και την Οικογένεια.

Το πλαίσιο συνεργασίας, μεταξύ άλλων, θα μπορούσε να περιλαμβάνει: 
· Ανεξάρτητο επικεφαλής για τον συντονισμό της όλης προσπάθειας που θα είναι «πρώτος μεταξύ ίσων» 
· Εξωτερική πολιτική με γνώμονα το συμφέρον της Πατρίδας και μόνον. 
· Νέο σύνταγμα με απάλειψη όλων των στρεβλώσεων του ισχύοντος. 
· Μέτρα για την οικονομική ανάπτυξη και την καταπολέμηση της ανεργίας. 
· Αποτελεσματική αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. 
· Μέτρα για το δημογραφικό πρόβλημα. 
· Καταπολέμηση εγκληματικότητας. 
· Συμφωνία για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο όλων εκείνων των πολιτικών που κατέστρεψαν την χώρα και εξαθλίωσαν τον Ελληνικό λαό. 

Ας το τολμήσουμε πριν είναι πολύ αργά. 

Οι καιροί ου μενετοί. 

(*) Ο Δημήτρης Βαλασίδης είναι:
Αξιωματικός εα-Οικονομολόγος-Συγγραφέας, απόφοιτος της Σχολής Ευελπίδων, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος μεταπτυχιακού στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). Γεν. γραμματέας του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ.

ΡΙΖΩΣΕ Η ΑΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα της μεταπολίτευσης και της δήθεν «δημοκρατίας» 
του "μπατε ξένοι αλέστε και κάθε διεθνής εγκληματίας" 
με την ανοχή της πολιτικής μας αλητείας: 
σκοτώστε, βιάστε, ατιμάστε, σπάστε, κάψτε, διαρρήξτε, 
το κράτος καταλύστε, τον πολίτη τρομοκρατείστε,
κλείστε τον στο σπίτι, στερείστε του το άλσος 
και την πλατεία, 
δικιά σας η χώρα και ο γηγενής παρίας.

Δικό σας και το κράτος εσείς το παρακράτος, 
και αν ποτέ σας πιάσει ο "μπάτσος" 
μην ανησυχείτε, σε λίγο από το κρατητήριο θα βγείτε εκτάκτως 
κι' αν το όργανο σας κάνει ζοριλίκια επιτεθείτε, 
τραυματίστε και ναρκωτικά πουλήστε 
και αν ποτέ φυλακιστείτε, μην ανησυχείτε 
λίαν συντόμως με το νόμο Παρασκευόπουλου θα αποφυλακιστείτε.

Όλου του κόσμου οι νονοί ελάτε εδώ πέρα 
λογαριασμούς ξεμπλέχτε με μία σφαίρα 
και συμβόλαια με τα καλάσνικοφ εκτελέστε

Οι πύλες ανοιχτές χωρίς του νόμου τη φοβέρα 
εδώ της ανομίας απολαμβάνεις τον αέρα 
σύνορα δεν υπάρχουν εδώ πέρα και κλαίει το παλικάρη της η μητέρα. 

Πάρτε παράδειγμα τα ανάρχια κράτος εν κράτει έφτιαξαν στα Εξάρχεια, 
εδώ όλης της γης μαζεύτηκαν τα έμφυλα ζευγάρια, 
 άθλιοι νόμοι από 300 γ@μ@ρια 

Πρεσβεία το κράτος θα ανοίξει στα Εξάρχεια 
για να αντιπροσωπευθεί και αυτοί 
βουλευτές ήδη στέλνουν στην "κ@νοβουλή" 
όλοι τους όμως φοβούνται τον ομογενή 
και στην αρπαχτή κάνουν τουμπεκί. 

Δείτε και το Ρουβίκωνα, ευγενές κολέγιο αναρχίας, 
φορώντας την κουκούλα μπορείς κάθε εγκληματική 
να κάνεις ανομία και ασχημία, 
ακόμη να επιτίθεσαι σε ευρωπαϊκή πρεσβεία 
όσο για την Αμερικανική έχει το ΚΚΕ τα πρωτεία 
και το ΠΑΜΕ στην Ακρόπολη πανό σηκώνει 
του Τρούμαν τον ανδριάντα «ες γην φέρειν» 
και η αστυνομία να μη το τσακώνει

Είναι του Αλέξη του Βούτση και της θείας Τασίας η αδυναμία, 
ανάμνηση της μαρξιστικής παρέας 
αυτή που τους έφερε στην εξουσία 
και την περνάνε φίνα και ωραία 

Τι να σου κάνει και ο Κούλης , θεόρατος, μέγιστος λιγούλης,
μεταξύ δύο ληστών αγώνα δίνει ο κακομοίρης 
στων πρώην του κόμματος υπό εποπτεία εμίρης 
και πρωθυπουργός σώνει και καλά βιάζεται να γίνει 

Αρκεί που έχουμε του Προ-Πο τον «υπουργάρα», 
που τα πάντα βρίσκει μέλι γάλα, 
όμως ξεχείλισε τώρα η καρδάρα 
μάζεψε τους εγκληματίες χώσε τους στη φυλακή με αμπάρα 
κι’ αν δεν χωράνε οι φυλακές στείλε τους σε ξερονήσι

Φοβισμένος ανασφαλής και τρομοκρατημένος ακόμη και στο σπίτι ο πολίτης 
και μπήκε καλοκαίρι και το παράθυρο του πως να το ανοίξει; 

Εδώ "Ελλάντα" χώρα κατακτημένη, 
τι να τους κάνουμε τους τούρκους, 
από εγκληματικά στοιχεία πλημμυρισμένη 
και το Ισλάμ στη γωνία μας αναμένει, 
με τον ισλαμοφασισμό του Ερντογάν εμβολιασμένοι.

Οι συγκρούσεις στη Λέσβο έρχονται από το μέλλον 
αν μέτρα δεν ληφθούν του Ελληνισμού 
θα σημάνουνε το οριστικό τέλος

Εδώ ο νόμος δεν σε προστατεύει 
κι’ αν επίθεση δεχθείς κάνε ότι κοιμάσαι Έλληνα, 
σε θέλουν υπό μανδραγόρα να καθεύδεις 
και εσύ που τους ψηφίζεις από τα μνημόνια σε τούτη τη ζωή δεν ξεμπερδεύεις 
αγρίως το κατεστημένο σε δουλεύει. 

Αμφικτύων 
24/4/2018 

*Αμφικτύων είναι ο Υποστράτηγος ε.α Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, 
Συγγραφεύς, Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων λογοτεχνών 
http://amphiktyon.blogspot.com/

Ειλεός, απόφραξη του εντέρου, κατάσταση για επείγουσα αντιμετώπιση. Αιτίες, θεραπεία και συμβουλές πρόληψης

Του Ξενοφώντα Τσούκαλη, M.D., medlabnews.gr 

Η πάθηση αυτή ορίζεται ως η αδυναμία προώθησης του εντερικού περιεχομένου. Η πλήρης και επίμονη διακοπή της φυσιολογικής προώθησης των αερίων και κοπράνων σε περιοχή του εντέρου προσδιορίζει την έννοια της εντερικής αποφράξεως. Μπορεί να αφορά συνήθως το λεπτό έντερο ( ειλεός λεπτού εντέρου), ή σπανιότερα το παχύ έντερο (ειλεός παχέως εντέρου).

Η εντερική απόφραξη ή ειλεός ανήκει στις ιδιαίτερα επείγουσες καταστάσεις της γαστρεντερολογίας, κυρίως από την άποψη της γρήγορης και σωστής διάγνωσης καθώς και από την επιλογή της αποτελεσματικής θεραπείας.

Διακρίνεται σε δύο κατηγορίες από πλευράς αιτιολoγίας: 

- μηχανικός ειλεός (όταν οφείλεται σε απόφραξη από κάποιο μηχανικό εμπόδιο), και
- παραλυτικός ειλεός (όταν οφείλεται σε παράλυση των μυικών ινών του εντέρου), που προκαλούν τα ψυχιατρικά φάρμακα, η ακινησία και τραύματα με κακώσεις νεύρων (που είναι υπεύθυνα για την κίνηση του εντέρου).


ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Κοιλιακός πόνος γύρω από τον ομφαλό
- Διάταση της κοιλιάς
- Αίσθηση φουσκώματος (πληρότητας της κοιλιάς με αέρα)
- Έμετος
- Αναστολή αποβολής αερίων και κοπράνων
- Διάρροια. Πρόκειται για ψευδο-διάρροια, λόγω ατελούς απόφραξης
- Στην περίπτωση στραγγαλισμού των αγγείων του εντέρου, η νέκρωση μπορεί να επέλθει σε λίγες ώρες. Ο πόνος γίνεται σταθερός, η κοιλιά ευαίσθητη, η κατάσταση επιβαρύνεται και είναι δυνατόν να εμφανιστεί υπόταση και shock.


Η εντερική απόφραξη παρουσιάζεται με έντονο πόνο στην κοιλιακή χώρα, διάταση, εμετό και δυσκοιλιότητα. Ο πόνος είναι περιοδικός ή κυκλικός, τύπου συσπάσεων και ανακουφίζεται με τον εμετό και είναι πιο ήπιος σε ατελή απόφραξη. Ο εμετός μπορεί να είναι το πρώτο σύμπτωμα στην εντερική απόφραξη και είναι χολοβαφής σε απόφραξη λεπτού εντέρου και κοπρανώδης σε μεγάλη απόφραξη του παχέος εντέρου.

Ο έντονος πόνος προκαλεί ωχρότητα και εφίδρωση. Υψηλή θερμοκρασία υπάρχει όταν επέρχεται διάτρηση και περιτονίτιδα οι οποίες είναι πολύ συχνές επιπλοκές της νόσου (40%-60%). Πτώση της αρτηριακής πιέσεως και αύξηση των σφύξεων δηλώνουν σηπτικό shock (καταπληξία). Η ταχυκαρδία, ορθοστατική υπόταση, ξηροί βλεννογόνοι, έντονη αφυδάτωση, τυμπανικότυτα και δυσκοιλιότητα, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Μετεωρισμός κοιλίας, αυξημένοι εντερικοί ήχοι, διάχυτη ευαισθησία κοιλίας

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Τα αίτια που προκαλούν αυτή την κατάσταση μπορεί να είναι μηχανικά αίτια όταν το κώλυμα είναι οργανικό, δημιουργώντας έτσι τον μηχανικό ειλεό και μη μηχανικά, ή παραλυτικά όταν δεν υπάρχει μηχανικό κώλυμα, δημιουργώντας, έτσι, τον παραλυτικό ειλεό. Η απόφραξη μπορεί να είναι πλήρης όταν αφορά ολόκληρο τον εντερικό αυλό και μερική απόφραξη όταν αφορά μέρος αυτού. Μπορεί να είναι μονοεστιακή απόφραξη όταν η απόφραξη είναι σε ένα σημείο ή, σε δύο σημεία, οπότε δημιουργείται απόφραξη κλειστής έλικας. Τέλος, η εντερική απόφραξη μπορεί να είναι απλή ή, με στραγγαλισμό (ισχαιμική), όταν παρακωλύεται και η αιματική κυκλοφορία του προσβεβλημένου τμήματος του εντέρου.

Τα συχνότερα μηχανικά αίτια που προκαλούν την απόφραξη είναι: 

ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ 

- Καρκίνος δωδεκαδακτύλου.
- Καρκίνος κεφαλής του παγκρέατος.
- Ατρησία σε νεογνά.


ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

- Συμφύσεις, το πιο συχνό αίτιο. Είναι ινώδεις ταινίες, που αναπτύσσονται αντιδραστικά, μετά από επανειλημμένες χειρουργικές επεμβάσεις ή φλεγμονές στην κοιλιά, που στραγγαλίζουν τις έλικες του λεπτού εντέρου.
- Περίσφιξη κήλης.
- Όγκοι λεπτού εντέρου
- Εκκόλπωμα Meckel.
- Εγκολεασμός του εντέρου, ο οποίος στους ενήλικες οφείλεται σχεδόν πάντα σε όγκο.
- Συστροφή εντέρου (volvulus)
- Νόσος Crohn.


ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

- Περίσφιξη κήλης (αφορά κυρίως το σιγμοειδές)
- Όγκοι.
- Εκκολπωματίτιδα.
- Συστροφή.
- Κοπρόσταση.


Αίτια παραλυτικού ειλεού 
- Ενδοπεριτοναϊκή ή οπισθοπεριτοναϊκή λοίμωξη-φλεγμονή, π.χ, εκκολπωματίτιδα, σκωληκοειδίτιδα, παγκρεατίτιδα, περιτονίτιδα. 

- Μετά από χειρουργικές επεμβάσεις στην κοιλιά (τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες). 
- Ισχαιμία μεσεντέριων αγγείων.
- Οποιαδήποτε σοβαρή πάθηση, λόγω της οποίας υπάρχει βαριά γενική κατάσταση του ασθενούς, όπως: πνευμονία, αναπνευστική ανεπάρκεια με ανάγκη διασωλήνωσης του αρρώστου, σηψαιμία, σοβαρή λοίμωξη, ουραιμία, διαβητική κετοξέωση, ηλεκτρολυτικές διαταραχές.
- Φάρμακα που μειώνουν την κινητικότητα του εντέρου (οπιοειδή, αντιχολινεργικά, φαινοθειαζίνες)

Στα παιδιά ο ειλεός συνήθως οφείλεται σε μη μηχανικά αίτια, όπως λοιμώξεις στην κοιλιακή χώρα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Μεγάλη σημασία έχει το ιστορικό, οπωσδήποτε χρειάζεται ακτινογραφία κοιλίας, πιθανόν αξονική τομογραφία κοιλίας και ενδεχομένως μαγνητική τομογραφία κοιλίας, καθώς και αιματολογικές εξετάσεις.

Οι αιματολογικές εξετάσεις μας δείχνουν την γενική εικόνα του ασθενούς.

α) Λευκοκυτάρωση: πιθανά θα έχουμε σε περιτονίτιδα, διάτρηση, έμφρακτο και γάγγραινα.
β) Χαμηλό νάτριο, κάλιο και χλώριο ορού λόγω παρατεταμένων εμετών.
γ) Αυξημένη ουρία και κρεατινίνη ορού λόγω νεφρικής ανε¬πάρκειας, είτε προνεφρικής αιτιολογίας λόγω αφυδάτωσης, είτε νεφρικής λόγω σήψης.
δ) Μικροκυτταρική αναιμία λόγω προϋπάρχουσας αιµορραγούσας νεοπλασίας
ε) Μεταβολική οξέωση λόγω σηπτικού shock ή μεταβολική αλκάλωση λόγω παρατεταµένων εμετών.


ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο ειλεός γενικά είναι μια κατάσταση που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.

Αναλόγως του χρόνου που παρήλθε από την έναρξη των συμπτωμάτων και τα ευρήματα, αποφασίζεται το πόσον επειγόντως θα γίνει η επέμβαση που θα άρει το εμπόδιο του εντέρου και θα λύσει το πρόβλημα του ειλεού.

Επίσης σημαντικός παράγων είναι η ηλικία, οι συνοδοί νόσοι, και η εν γένει κατάσταση του ασθενούς. Προηγουμένως είναι απαραίτητο να διορθωθούν τυχόν ηλεκτρολυτικές ή άλλες διαταραχές που συνέβησαν λόγω του ειλεού. Αναλόγως του αιτίου του ειλεού ο χειρουργός αποκαθιστά τον αυλό του εντέρου ( λύση συμφύσεων, αφαίρεση όγκου κ.λ.π.) και την εντερική λειτουργία. Αν πρόκειται για παραλυτικό ειλεό πρέπει να αρθεί το παθολογικό αίτιο που τον προκάλεσε.

Σε ασθενείς με ψευδοαπόφραξη, η κολοσκοπική αποσυμπίεση είναι επιτυχής σε περισσότερο από 80% των περιπτώσεων και επίσης αντιμετωπίζει την πλειοψηφία των υποτροπίων. Μετά το πρώτο 24ώρο, η κλινική εικόνα θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να παρθεί απόφαση για περαιτέρω χειρουργική αντιμετώπιση. Το αποτέλεσμα της ενδοσκοπικής θεραπείας σε αποφράξεις χωρίς επιπλοκές εξαρτάται από την γενική κατάσταση του ασθενούς όπου η σταθεροποίηση του είναι το πρώτο βήμα της θεραπείας.

Η σοβαρότερη επιπλοκή της αποφράξεως είναι η διάτρηση η οποία οδηγεί σε αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα. Σημαντικό είναι να αποφασιστεί ο σωστός χρόνος μεταξύ του χειρουργείου και της συντηρητικής αγωγής, για την πρόληψη της διάτρησης. Σε οξείες εντερικές αποφράξεις που αναπτύσσονται σε ασθενείς με κακοήθη παθήσεις του εντέρου είναι απαραίτητο να επιλεγεί σύμφωνα με το σημείο της απόφραξης και την γενική κατάσταση του ασθενούς, είτε επείγον χειρουργείο, είτε ανακουφιστική ενδοσκοπική παρέμβαση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σε κάθε περίπτωση διάτασης της κοιλιάς με αδυναμία αποβολής αερίων και κοπράνων, πρέπει να αναζητείται ιατρική συμβουλή και εξέταση.

Πρακτικές συμβουλές για την καλή λειτουργία του εντέρου 

- Να είστε πάντα καλά ενυδατωμένοι. Πίνετε τουλάχιστον ένα λίτρο νερό τη μέρα. 
- Τρώτε άφθονα φρούτα και πίνετε πολλούς χυμούς. 
- Τρώτε με τα γεύματά σας ένα βαθύ πιάτο πράσινη σαλάτα κάθε μέρα. 
- Η σωματική άσκηση βοηθάει την κένωση του εντέρου. Η ακινησία προκαλεί δυσκοιλιότητα.
- Όταν έχετε επιθυμία για αφόδευση, μην αναβάλετε να πάτε στην τουαλέτα. 
Αν η δυσκοιλιότητα άρχισε τον τελευταίο μήνα, επισκευθείτε το γιατρό σας. Συζητήστε το πρόβλημα. Πέστε του για όλα τα φάρμακα που παίρνετε και ρωτήστε τον για πιθανό εργαστηριακό έλεγχο.

Μην παίρνετε καθαρτικά φάρμακα μόνος σας ή από σύσταση φίλων σας. Ρωτήστε το γιατρό σας.

πηγή

Η ιστορία του βιβλίου των Ρεκόρ Γκίνες

Για περισσότερο από μισό αιώνα, το Βιβλίο Γκίνες (Guinness) έχει ταυτίσει το όνομά του με κάθε είδους ρεκόρ. Ανθρώπινα επιτεύγματα και «θαύματα» της φύσης απ’ όλο τον κόσμο καταγράφονται κάθε χρόνο, αφού προηγουμένως διαπιστωθεί η γνησιότητά τους.

Η πρώτη έκδοση του βιβλίου κυκλοφόρησε στις 27 Αυγούστου του 1955. Η ιδέα για τη δημιουργία του τέθηκε για πρώτη φορά στην μπυραρία «Γκίνες» του Δουβλίνου, απ’ όπου πήρε και το όνομά του. Το θέμα της συζήτησης εκείνη τη βραδιά μεταξύ των θαμώνων ήταν το κυνήγι. Όταν τέθηκε το ερώτημα «ποιο είναι το πιο γρήγορο θήραμα», διαπιστώθηκε ότι κανένα από τα βιβλία αναφοράς της εποχής δεν περιείχε την απάντηση.

Το θέμα ανέλαβαν να ερευνήσουν δύο δίδυμοι, ο Ρος και ο Νόρις ΜακΓουάιρτερ, διακεκριμένοι βρετανοί αθλητές και δημοσιογράφοι, που εκείνη την περίοδο δούλευαν για ένα λονδρέζικο γραφείο ερευνών. Η απάντηση, μαζί με πολλές άλλες ανάλογων ερωτημάτων, αποτέλεσαν το υλικό για το νέο βιβλίο τους. Οι πωλήσεις του ξεπέρασαν κάθε προσδοκία κι έτσι ακολούθησαν αρκετές επανεκδόσεις. Τελικά, καθιερώθηκε να κυκλοφορεί μία αναθεωρημένη έκδοση κάθε Οκτώβριο, ώστε να συμπέφτει και με τη χριστουγεννιάτικη αγορά.

Σήμερα, το ίδιο το Βιβλίο Γκίνες κατέχει δύο μοναδικά ρεκόρ… Έχει καταγραφεί στις δικές του σελίδες ως το βιβλίο με τις περισσότερες πωλήσεις σ’ όλο τον κόσμο, αλλά και ως το πιο πολυκλεμμένο από τις αγγλικές βιβλιοθήκες.

πηγή

Η Τουρκία προσφέρει ειρήνη με όρο τη φινλανδοποίηση

Γράφει ο Κωνσταντίνος Φίλης
Ο εθνικισμός στην Τουρκία βρίσκεται σε παροξυσματική φάση. Ο Ερντογάν έχει επιλέξει να συνταχθεί με το εθνικιστικό στοιχείο, με το βλέμμα στις πρόωρες διπλές κάλπες. Μάλιστα, η διάσπαση του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης του Μπαχτσελί έχει φέρει στο προσκήνιο μία ακόμη εξτρεμιστική προσωπικότητα, αυτή της Ακσενέρ.
Η κεμαλική αξιωματική αντιπολίτευση, από τη μήτρα της οποίας προέρχονται οι Τούρκοι εθνικιστές, προκειμένου να μην απωλέσει τα ηνία, υπερθεματίζει σε ακρότητες, κατηγορώντας τον Ερντογάν για ενδοτισμό απέναντι στην Ελλάδα, ισχυριζόμενη ότι όταν αναλάβει τη εξουσία θα επαναφέρει στην τουρκική κυριαρχία σειρά βραχονησίδων και νησιών που δήθεν έχει καταλάβει η Ελλάδα. Ταυτόχρονα, η οικονομία εμφανίζει πρωτοφανείς αρρυθμίες.

Ενδεικτικά και μόνο: η λίρα έχει κατρακυλήσει σε ιστορικά χαμηλά (1 προς 4,06 $), η πολεμική επιχείρηση στη Συρία και τα εξοπλιστικά προγράμματα την επιβαρύνουν περαιτέρω, ενώ η καθημερινότητα του μέσου πολίτη έχει αλλάξει δραματικά (π.χ. αυξήσεις άνω του 10% σε τρόφιμα, ενέργεια, μεταφορές). Αθροίζοντας στα παραπάνω την απομάκρυνση της Άγκυρας από ΕΕ-ΗΠΑ και την εμπλοκή της σε ένα ζήτημα με τις συνθετότητες του Συριακού, το περιβάλλον παράγει εντάσεις.

Ωστόσο, εντοπίζονται τακτικοί αλλά και στρατηγικοί λόγοι για την αύξηση της επιθετικότητας της γείτονος στο Αιγαίο. Εδώ και δυόμιση χρόνια, οι διεκδικήσεις της έχουν αναβαθμισθεί ποιοτικά. Οι γκρίζες ζώνες έχουν γίνει τουρκικές, ενώ επιχειρείται μεθοδικά η ουδετεροποίηση μέρους του Αιγαίου ώστε η Αθήνα να μην είναι σε θέση να ασκήσει πλήρως τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Η πάγια θέση περί αποστρατικοποίησης επανέρχεται με μεγαλύτερη συχνότητα, προκαταλαμβάνοντας τυχόν μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Εξίσου, κατά τα ειωθότα, τεστάρει την αντίδραση της ελληνικής πλευράς (κυρίως επιχειρησιακά) υπό διάφορες περιστάσεις, έχοντας εμπλουτίσει πλέον το ρεπερτόριό της.

Δεν θα ρισκάρει

Ακόμη και έτσι, πάντως, δύσκολα θα ρισκάρει την πρόκληση μίας θερμής κατάστασης στο Αιγαίο. Και αυτό για τους εξής λόγους: το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά αβέβαιο για να αναληφθεί ανάλογο ρίσκο, η επέμβαση στη Συρία μπορεί να λάβει αρνητική τροπή ανά πάσα στιγμή (ιδίως μετά την εμπλοκή του Τελ Αβίβ με στόχο τον Ιράν), η ελληνική αποτρεπτική ισχύς παραμένει υψηλή, ενώ ελλοχεύει και ο κίνδυνος πρόκλησης επιπρόσθετων επιπλοκών με τη Δύση. Αυτές οι παράμετροι ασφαλώς σταθμίζονται από την τουρκική ηγεσία.

Όπως αναφέρω στο βιβλίο μου «Τουρκία, Ισλάμ, Ερντογάν», ο Τούρκος πρόεδρος προτιμά την ειρήνη με την Ελλάδα αλλά με τους δικούς του όρους. Κατ’ αυτόν, οι όποιοι συμβιβασμοί γίνουν πρέπει να λάβουν υπόψη τους όχι το διεθνές δίκαιο, αλλά τους συσχετισμούς ισχύος. Έτσι, θέλει να μας σύρει σε μία διαπραγμάτευση (όπου ευελπιστεί ότι η ατζέντα θα έχει εκ των πραγμάτων ενσωματώσει τις αναβαθμισμένες τουρκικές αξιώσεις) και όχι να οδηγηθούμε σε ένα πόλεμο με απρόβλεπτο αποτέλεσμα.

Από την άλλη, καλλιεργεί μεθοδικά ένα ασφυκτικό για την ελληνική πλευρά περιβάλλον, με απειλές, ελεγχόμενες εντάσεις, συστηματικές αμφισβητήσεις της ελληνικής κυριαρχίας, αυξομείωση των προσφυγομεταναστευτικών ρευμάτων, αποσκοπώντας στην ομηρία της Αθήνας προκειμένου η τελευταία σταδιακά να καθίσταται πιο δεκτική, πειθαρχώντας (όπου χρειάζεται) χωρίς ιδιαίτερες αντιρρήσεις.

Αυτό το σχήμα περιγράφεται καλύτερα με τον όρο «φινδανδοποίηση» και αποτελεί τον απώτερο στόχο του αναθεωρητικού μας γείτονα. Συνάμα, όμως, σε πιο τακτικό επίπεδο, η Άγκυρα θέλει –κρατώντας την Αθήνα «απασχολημένη» στο Αιγαίο- να την αποτρέψει από την ενεργό (διπλωματική) εμπλοκή της στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η πρώτη θα αποπειραθεί να αποτρέψει σε βάρος της τετελεσμένα. 

πηγή

Το εκπληκτικό έργο του Βολονάκη με το κάψιμο της τουρκικής φρεγάτας από τον Παπανικολή

(πατήστε για μεγέθυνση)
Το κάψιμο της τουρκικής φρεγάτας.
Ελαιογραφία σε καμβά.
Κωνσταντίνος Βολονάκης.


Απεικονίζεται η πυρπόληση της τουρκικής φρεγάτας στο λιμάνι της Ερεσού την 27-5-1821 από τον Δημήτρη Παπανικολή· η ολοκληρωτική καταστροφή της προκάλεσε μεγάλο τρόμο στους Τούρκους.

Ιδιωτική Συλλογή.
πηγή

Λίγα λόγια για το γεγονός

Το πρωινό εκείνης της μέρας ο μπουρλοτιέρης Παπανικολής μαζί με τον άλλο Ψαριανό καπετάνιο Γεώργιο Καλαφάτη (με καταγωγή από την Κρήνη-Τσεσμέ της Μικράς Ασίας) με δύο πυρπολικά πήγαν αποφασισμένοι για λογαριασμό της Τρινησίας (Σπέτσες, Ύδρα, Ψαρά) να κάψουν-ανατινάξουν το τουρκικό δίκροτο «Φερμάν Ντεϊνεμέζ» στο λιμάνι της Ερεσού. 

Καθώς τα Ψαριανά πληρώματα είχαν αποκτήσει πείρα από τις ρωσικές επιχειρήσεις στο Τσεσμέ (1770) πήραν εντολή από το ναύαρχο Ιάκωβο Τομπάζη που ήταν επικεφαλής του ελληνικού στόλου να πυρπολήσουν το ντελίνι του Μεκτάς-Αρναούτ το οποίο ανήκε στην εμπροσθοφυλακή του οθωμανικού στόλου (ο υπόλοιπος κατέφυγε στον Ελλήσποντο) και άντεχε κάθε επίθεσης από τα πολύ μικρότερά του ελληνικά πλοία που είχαν και πολύ μικρό βεληνεκές. 

Ο τρόπος αντιμετώπισης με πυρπόληση αποφασίσθηκε ως ο μόνος ικανός να κάνει ζημιά στο τουρκικό πλοίο και έτσι αφού ο Πάργιος, Ιωάννης Δημολίτσας με το παρωνύμιο «Πατατούκος», μετέτρεψε τα Μπρίκια (είδος πλοίου) σε πυρπολικά οργανώνεται τα χαράματα η πρώτη επιχείρηση. Η προσπάθεια του Καλαφάτη να κολλήσει το πυρπολικό του στα πλευρά του πλοίου δεν πέτυχε αλλά ο Παπανικολής κατόρθωσε να προσκολλήσει το δικό του στην πλώρη του πλοίου, παρά τα συνεχόμενα πυρά των κανονιών και την αντίσταση των τούρκων ναυτών. Οι φλόγες από το πυρπολικό μεταδόθηκαν άμεσα στο μεγάλο πολεμικό πλοίο. Οι Τούρκοι έντρομοι προσπαθούν με αλαλαγμούς, με ύβρεις και υστερικές κραυγές να σωθούν. Ο πλοίαρχος, στην προσπάθειά του να σωθεί πρώτος, αδιαφορώντας για το πλήρωμά του, δέχεται θανατηφόρο πλήγμα από μαινόμενο Τούρκο.

Σύμφωνα με ιστορικές πηγές, μέσα σε τριανταπέντε λεπτά της ώρας μεταδόθηκε η φωτιά στην πυριτιδαποθήκη και μια «μια πύρινη στήλη υψώθηκε και συρίζουσα κατέπεσε σε σωρούς ερειπίων. Οι υγροί πρόποδες ενός μικρού νησιού στην είσοδο του λιμανιού της Ερεσού, δέχτηκαν τα συντρίμμια του άλλοτε περήφανου πλοίου που δεν υπήρχε πια" μας αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ιγνάτιου Παπάζογλου στο βιβλίο του «Η Επανάσταση του 1821 και το πρώτο αυτής ναυτικό κατόρθωμα». 

Ήταν η πρώτη επιτυχής χρήση επανδρωμένου πυρπολικού από την οποία 500 άνδρες του πληρώματος καίγονται ή πνίγονται στη θάλασσα και σώζονται περίπου 200. Κατ' άλλους οι Τουρκικές απώλειες ανέρχονται περίπου σε 1.000 άνδρες ενώ διασώθηκαν μόνο 8!

Πάντως με τα ναυτικά δεδομένα ένα δίκροτο ή ντεπόντες ή ντελίνι είχε δύο επάλληλες σειρές πυροβόλων ανά πλευρά, συνολικά 64-78 πυροβόλα σε δύο καταστρώματα και πλήρωμα 600-700 άνδρες. Εκτός κι αν λόγω της προσπάθειας ενίσχυσης της τουρκικής φρουράς στο νησί είχαν επιπλέον άνδρες… 

απόσπασμα από ΕΔΩ

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ 

Το ερώτημα γιατί επισπεύσθηκαν οι τουρκικές εκλογές θα απαντηθεί μετά την εν δυνάμει Ελληνοτουρκική σύρραξη.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

«το προφητευόμενον φυγείν αδύνατον» 
Οι μεγάλοι συναντώνται αλλά ο ΘΕΟΣ αποφασίζει. 

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας 

ΑΓΚΥΡΑ 3 Απριλίου 
Η Ελλάδα ζούσε στην παραζάλη της απαγωγής- ομηρείας των δυο Στρατιωτικών μας και ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ του σωτηρίου έτους 2018 ο Ορθόδοξος ηγέτης της Ρωσίας κ. Πούτιν επισκέπτεται και συναντάει τον νεοθωμανό σουλτάνο στο παλάτι του στην Άγκυρα , Μεγαλοβδομαδιάτικα, την ημέρα που στην Εκκλησία ακούγεται το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ με την προδοσία του ΚΥΡΙΟΥ μας από τον Ιούδα.

ΤΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΛΟΓΟΣ υπήρχε για αυτήν την συνάντηση;
Η βιτρίνα έλεγε:
«Όπως ανακοινώθηκε από το Κρεμλίνο, Πούτιν και Ερντογάν αναμένεται να εγκαινιάσουν σήμερα τα έργα για τον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ακούγιου, στην επαρχία της Μερσίνης, που έχουν αναλάβει ρωσικές εταιρείες. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, μαζί με την απόφαση που έλαβε τον περασμένο Δεκέμβριο η τουρκική κυβέρνηση για την αγορά ρωσικών πυραύλων S-400. Μια απόφαση που θορύβησε τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το ρωσικό σύστημα δεν είναι συμβατό με τις προδιαγραφές του ΝΑΤΟ» http://www.kathimerini.gr/03.04.2018 

Ο σουλτάνος συνεχίζει τις επόμενες μέρες το ίδιο βιολί των προκλήσεων και παραβιάσεων στο ΑΙΓΑΙΟ μέχρι που τον συναντάει ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

ΑΓΚΥΡΑ 16 Απριλίου
«Τη Δευτέρα 16 Απριλίου, ο Στόλτενμπεργκ συναντήθηκε με τον πρόεδρο της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και είχε επίσης συναντήσεις με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου και τον υπουργό Άμυνας της χώρας Νουρετίν Τσανικλί.

Στις συναντήσεις αυτές, ο γενικός γραμματέας του Βορειοατλαντικού Συμφώνου συζήτησε το θέμα της επικείμενης Συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες που θα διεξαχθεί την 11η-12η Ιουλίου του 2018, έγινε γνωστό από το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.» https://www.amna.gr/ 

Σε λίγες ώρες η ΕΚΠΛΗΞΗ, ο Ερντογάν επισπεύδει τις τουρκικές εκλογές.

ΑΓΚΥΡΑ 18 Απριλίου
Τα ξένα ΜΜΕ ομιλούν για την προκήρυξη πρόωρων εκλογών στην Τουρκία. 
Και αρχίζουν οι αναλυτές να εξηγούν τις αιτίες για τον αιφνιδιασμό αυτό. 

«Οι 4 λόγοι που οδήγησαν στις πρόωρες εκλογές την Τουρκία της Asli Aydintasbas» 

Οι διασυνοριακές επιχειρήσεις στη Συρία και τα ιστορικά γεγονότα που επικεντρώνονται γύρω από τη Συρία και το Ιράκ, σημαίνουν ότι έχει γίνει απαραίτητο για την Τουρκία να ξεπεράσει την αβεβαιότητα το συντομότερο δυνατό, είπε ο Τούρκος πρόεδρος, αναφερόμενος στην "αβεβαιότητα” της χώρας που βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο μεταξύ ενός κοινοβουλευτικού συστήματος και του νέου εκτελεστικού προεδρικού συστήματος που ψηφίστηκε στο δημοψήφισμα του περασμένου έτους.

Οι εκλογές πρόκειται να διεξαχθούν στις 24 Ιουνίου, και η απροσδόκητη κίνηση του Erdogan να εδραιώσει την εξουσία του, βασίζεται σε μια στρατηγική αποφυγής των κινδύνων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το ΑΚΡ στο προσεχές μέλλον.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους ο Erdogan και το ΜΗΡ επέλεξαν τη διεξαγωγή εκλογών 17 μήνες πριν από το πρόγραμμα:

1. Ο Erdogan θέλει να αδράξει την ημέρα και να εκμεταλλευτεί το εθνικιστικό κύμα που ανεβαίνει από το Αφρίν.

2. Παρατεταμένα οικονομικά προβλήματα: Η τουρκική οικονομία δείχνει σοβαρά σημάδια ευπάθειας τα οποία η κυβέρνηση μπορεί να καλύψει για μερικούς μήνες ακόμη -αλλά όχι μέχρι και το Νοέμβριο του 2019. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή πλήττεται από το επιλεγμένο μοντέλο υψηλής ανάπτυξης του Erdogan, το οποίο έχει δημιουργήσει υψηλό πληθωρισμό, υψηλά επιτόκια, υψηλές κυβερνητικές δαπάνες, υψηλή ανεργία, και υψηλό έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών -όλα έγιναν χειρότερα από την αδυναμία της Τουρκίας να προσελκύσει ξένες επενδύσεις.

3. Κατάσταση της αντιπολίτευσης: Ως συνήθως, η τουρκική αντιπολίτευση είναι διαιρεμένη. Στην θεωρία, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν αρκετές ψήφους για να αποτελέσουν μια πραγματική πρόκληση στους ΑΚΡ-ΜΗΡ. Αλλά στην πραγματικότητα είναι πολιτικά κατακερματισμένη, ιδεολογικά διαφοροποιημένη και αντιμετωπίζουν πραγματικά νομικά εμπόδια που καθιστούν δύσκολη την οργάνωσή τους.

4. Νέοι εκλογικοί νόμοι: Η Τουρκία προσφάτως πέρασε κάποιους ιδιαίτερα αμφιλεγόμενους εκλογικούς νόμους που επιτρέπουν στις δυνάμεις ασφαλείας να βρίσκονται δίπλα στις κάλπες (πρόβλημα αυτό για τα κουρδικά χωριά) και δίνουν τη δυνατότητα στην τοπική εκλογική επιτροπή να μεταφέρει τις κάλπες σε διαφορετικές περιφέρειες εάν αισθανθούν ότι είναι απαραίτητο.»
http://www.ecfr.eu/article/commentary_4_factors_that_led_to_turkeys_snap_electionhttp://www.capital.gr/ 

Εκτός όμως από τους διεθνείς αναλυτές υπάρχουν και « οι αναλυτές της ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ»

ΓΈΡΟΝΤΑΣ
«η επίσπευση των τουρκικών εκλογών ήταν ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΟΥ για να ¨μαζευτούν¨ τα γεγονότα»
Κοινώς να τρέξουν πιο γρήγορα, να κουνηθούν από την δαιμονική τελμάτωση.

Λίγες ώρες πριν την προκήρυξη των τουρκικών εκλογών οι Βρυξέλλες «προκηρύσσουν» θέσεις για τις νέες ταυτότητες.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 17 Απριλίου
«Νέες ταυτότητες με ψηφιακό δακτυλικό αποτύπωμα και επιπλέον βιομετρικά στοιχεία σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία παρουσιάζει στις Βρυξέλλες τα νέα σχέδια, τα οποία οι 28 κυβερνήσεις των χωρών-μελών καλούνται να υιοθετήσουν το συντομότερο.» https://www.athina984.gr/ 

10 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ

Στην Σιντική Σερρών ο γνωστός στο πανελλήνιο Παπά Γιάννης ο Καλαίδης λίγο πριν το 2009.  

ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑ-ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΑΪΔΗ 
«ακούστε καλά τι θα σας πω και να το βάλετε καλά στο μυαλό σας και να το θυμόσαστε:  

τα γεγονότα της παράδοσης της Πόλης στους Έλληνες θα προλάβουν την έκδοση αυτής της ταυτότητας κι έτσι θα σωθούν πολλοί άνθρωποι και πολλοί άλλοι λαοί οι οποίοι θα την παίρνανε…

Γι’ αυτό το θέμα προσευχήθηκαν πάρα πολλοί – εγώ είμαι ο τελευταίος – και ο Θεός εισάκουσε την προσευχή μας! Θα προλάβουν και θα γίνουν τα γεγονότα της Πόλης για να γλιτώσουμε από την ταυτότητα!» 

17 Απριλίου 2012 3:41 μμ  
ΗΓΓΙΚΕΝ ΤΟ ΠΟΘΟΥΜΕΝΟ

Δεν νομίζουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε τι έρχεται και πως ο ΑΡΧΗΓΟΣ και ο ΤΕΛΕΙΩΤΗΣ της Ανθρώπινης Ιστορίας Κύριος ημών Ιησούς Χριστός κατευθύνει τα πράγματα.

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ ο ΚΥΡΙΟΣ 

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

Τι θα ισχύει με τα καλαμάκια στα ποτά στην Ελλάδα (νέα παγκόσμια εντολή....)

Σημαντικές αλλαγές έρχονται στην Ελλάδα με τα πλαστικά καλαμάκια. Όπως είναι γνωστό τη μάχη κατά του πλαστικού θέλει να ξεκινήσει η βρετανική κυβέρνηση μέχρι το τέλος του χρόνου και πιο συγκεκριμένα στα πλαστικά καλαμάκια, τους πλαστικούς αναδευτήρες ποτών και καφέ και τις πλαστικές μπατονέτες. Όλα αυτά στο πλαίσιο της μάχης εναντίον των απορριμμάτων αυτού του υλικού που είναι παράγωγο του πετρελαίου.

«Θα απαγορεύσουμε αυτά τα αντικείμενα από πλαστικό», δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος Μάικλ Γκόουβ, όταν ερωτήθηκε από το BBC, και πρόσθεσε πως πρόκειται για μια «παγκόσμια επείγουσα ανάγκη» καθώς απειλείται ιδιαίτερα η θαλάσσια πανίδα.
Στην Ελλάδα οι εταιρείες-μέλη της Ένωσης Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π) ανακοίνωσαν σήμερα δεσμεύονται να καταργήσουν σταδιακά τα πλαστικά καλαμάκια και τους αναδευτήρες ποτών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ευρύτερης δέσμευσης των εταιρειών-μελών για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.) ανακοινώνει ότι τα μέλη της παύουν να χρησιμοποιούν μη βιοδιασπώμενα πλαστικά καλαμάκια και αναδευτήρες ποτών στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες- είτε πρόκειται για εταιρικές εκδηλώσεις είτε για διαφημίσεις ή προωθητικές ενέργειες- με σκοπό την σταδιακή κατάργησή τους.

Όπως αναφέρεται από την ΕΝΕΑΠ:

«Αναγνωρίζουμε ότι ένα καλαμάκι ή ένας αναδευτήρας ποτών χρησιμοποιείται μόνο για λίγα λεπτά, ωστόσο χρειάζονται πολλά χρόνια για να διασπαστεί ενώ συχνά δεν αποσυντίθεται πλήρως με αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τις θάλασσες. Γι’ αυτό, αναλαμβάνουμε δράση προκειμένου να συμβάλλουμε στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση της βιομηχανίας, των επαγγελματιών του κλάδου και των καταναλωτών.

Σε περίπτωση που το πλαστικό καλαμάκι ή ο αναδευτήρας είναι σημαντικά για να απολαύσει κανείς το ποτό του, προτείνουμε να χρησιμοποιούνται ανακυκλώσιμες βιοδιασπώμενες εναλλακτικές και θα ενθαρρύνουμε τους συνεργάτες μας προς αυτήν την κατεύθυνση. Τέλος, καλούμε τους καταναλωτές όταν παραγγέλνουν ποτό να διευκρινίζουν: "Όχι καλαμάκι, παρακαλώ", και όλοι μαζί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας».

πηγή

ΣΧΟΛΙΟ

Νέες παγκόσμιες ανάγκες.....
Το θέμα δεν είναι να μην προστατεύουμε το περιβάλλον, αλλά ποιος είναι αυτός που αρέσκεται να δίνει παγκόσμιες εντολές....
Ποιος είναι αυτός που δημιουργεί τις "παγκόσμιες ανάγκες"...
Το να μαζευτούν τα κράτη και να αποφασίσουν από κοινού κάποιες κοινές ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος είναι και πρέπον και φυσικό...
Ομως να μας παραμυθιάζουν για κλιματικές αλλαγές, παγκόσμια υπερθέρμανση και άλλες βλακίες για να μας υποχρεώνουν να κάνουμε παγκόσμιες συντονισμένες ενέργειες, είναι και ύποπτο και περίεργο...

Από την στιγμή που ούτε οι ίδιοι οι επιστήμονες δεν συμφωνούν για όλα αυτά, θα πρέπει να βρουμε τι συμβαίνει.... και από που τελικώς προέρχονται όλες αυτές οι "παγκόσμιες ανάγκες"....

Για να καταλάβετε πως ενεργούν θα σας πω ένα παράδειγμα που οι περισσότεροι δεν το ξέρετε....
Η μόδα ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι υπηρετεί εδώ και δεκαετίες την Νέα Τάξη επιβάλλοντας ανδρόγυνα πρότυπα, ξεφτιλίζοντας γυναίκες και άνδρες και δημιουργώντας γενιές αμφίφυλες με άντρες θηλυπρεπείς και γυναίκες ανδροπρεπείς.... και έκφυλες... και προάγωντας την ομοφυλοφιλία και τον πανσεξουαλισμό.

Το 1970 "κάποιοι" σκέφτηκαν ότι ήρθε η ώρα να κρατάνε τσαντάκια και οι άντρες....
Μέχρι τότε ποτέ δεν υπήρχε αυτή η "παγκόσμια ανάγκη"....
Και πως θα γινόταν αυτό;
Μέσω της μόδας....
Δημιούργησαν λοιπόν αντρικά παντελόνια με τόσο στενές τσέπες που ούτε το χέρι δεν μπορούσε να μπει, πόσο μάλλον πορτοφόλια κλπ.... έτσι οι άντρες άρχισαν να κρατάνε τσαντάκια.... σαν τις γυναίκες.

Τώρα θέλουν να μην ανακατεύουμε το φραπέ με καλαμάκι.... γιατί βλάπτει το περιβάλλον!!!!
Να δούμε που το πάνε...

Βρισκόμαστε στο 2018 μ.Χ. και η ανθρωπότητα αισθάνεται ότι απειλείται από το πλαστικό....
Ενα υλικό που μόνη της κατασκεύασε και επέβαλλε ως "παγκόσμια ανάγκη" τον περασμένο αιώνα....

Πιστεύετε αληθινά ότι δεν έχουμε τρόπο με την σύγχρονη τεχνολογία να εξαφανίζουμε μετά την χρήση του, το πλαστικό από το περιβάλλον;
Εχουμε, αλλά το θέμα δεν είναι η λύση αλλά η "παγκόσμια ανάγκη και εντολή".... και η παγκόσμια υπακοή.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook, στο Twitter ή στο Google+ μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Στην μπάρα που περνάει κυλιόμενη πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων μπορείτε να δείτε σε τίτλους τις 25 τελευταίες αναρτήσεις μας. Οι τίτλοι είναι σύνδεσμοι (λινκ) και πατώντας τους θα ανοίξει σε ένα ξεχωριστό παράθυρο η συγκεκριμένη ανάρτηση.

9. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.